pl

Zasady wynajmu

Osoba fizyczna

 1. Do spisania umowy będzie nam potrzebny dokument potwierdzający Państwa tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).
 2. Po wybraniu przez Państwa sprzętu i ustaleniu okresu najmu, określimy wysokość kaucji zwrotnej.
 3. Podpisujemy umowę najmu (ogólne warunki znajdują się w OWUN).
 4. Przekazujemy Państwu wynajmowany sprzęt (odbieracie go Państwo osobiście lub dostarczamy go pod ustalony w umowie adres) – podpisujemy Protokół Przekazania.
 5. Po zakończeniu okresu najmu dostarczacie nam Państwo sprzęt (lub odbieramy go spod wskazanego w umowie adresu) – podpisujemy Protokół Zwrotu.
 6. Wystawiamy Państwu fakturę, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 1. Do spisania umowy będzie nam potrzebny dokument potwierdzający Państwa tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) oraz numery NIP i REGON.
 2. Po wybraniu przez Państwa sprzętu i ustaleniu okresu najmu, określimy wysokość kaucji zwrotnej.
 3. Podpisujemy umowę najmu (ogólne warunki znajdują się w OWUN).
 4. Przekazujemy Państwu wynajmowany sprzęt (odbieracie go Państwo osobiście lub dostarczamy go pod ustalony w umowie adres) – podpisujemy Protokół Przekazania.
 5. Po zakończeniu okresu najmu dostarczacie nam Państwo sprzęt (lub odbieramy go spod wskazanego w umowie adresu) – podpisujemy Protokół Zwrotu.
 6. Wystawiamy Państwu fakturę, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.

Spółka prawa handlowego

 1. Do spisania umowy będą nam potrzebne numery NIP i REGON Państwa Spółki. Wpis do KRS sprawdzimy we własnym zakresie.
 2. Po wybraniu przez Państwa sprzętu i ustaleniu okresu najmu, określimy wysokość kaucji zwrotnej.
 3. Podpisujemy umowę najmu (ogólne warunki znajdują się w OWUN).
 4. Przekazujemy Państwu wynajmowany sprzęt (odbieracie go Państwo osobiście lub dostarczamy go pod ustalony w umowie adres) – podpisujemy Protokół Przekazania.
 5. Po zakończeniu okresu najmu dostarczacie nam Państwo sprzęt (lub odbieramy go spod wskazanego w umowie adresu) – podpisujemy Protokół Zwrotu.
 6. Wystawiamy Państwu fakturę, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.